MONAT GRATITUDE GRANTS PROGRAM

Mes INVESTUOJAME į ateities lyderių kartas!

Prisijunkite prie „MONAT Gratitude“ pastangų investuoti į svarbius švietimo išteklius, palaikančius meną, muziką, antreprenerystę ir sportą mūsų bendruomenėse visame pasaulyje. Kartu mes keičiame gyvenimus! Mes tikime, kad svarbu stiprinti ir investuoti į labdaros organizacijas, kurios jau yra mūsų „Market Partner“ gyvenimo ir bendruomenių dalis.

APIE „MONAT GRATITUDE“ DOTACIJŲ PROGRAMĄ

„MONAT Gratitude“ įsipareigojo užtikrinti, kad vaikai, šeimos ir bendruomenės, nepriklausomai nuo rasės, tautybės ar pajamų, turėtų galimybę klestėti. Reikalavimus atitinkančios registruotos labdaros organizacijos, norinčios padidinti ir praturtinti švietimo išteklius srityse, į kurias mes esame susitelkę, turės galimybę pagal „MONAT Gratitude“ dotacijų programą teikti paraiškas gauti dotacijas savo programoms ir paslaugoms padėti.

APIE „MONAT GRATITUDE“ DOTACIJŲ PROGRAMĄ

Filantropinis programos tikslas yra remti naujas ir esamas iniciatyvas šiose srityse -- meno bei kultūros, jaunimo sporto bei poilsio ir jaunimo antreprenerystės.

 1. arts icon
  Menas ir kultūra

  remsime vaikų muzikos ir meninio ugdymo programas.

 2. sports icon
  Jaunimo sportas ir poilsis

  remsime jaunimo sporto programas, kurios įkvepia įsitraukti ir teigiamai veikia vaikus nepasiturinčiose bendruomenėse.

 3. entrepreneurship icon
  Jaunimo antreprenerystė

  remsime programas, skirtas suteikti jaunimui galimybių tyrinėti antreprenerystės galimybes popamokinėse veiklose.

„MONAT Gratitude“ teiks vienerių metų finansinę paramą dotacijomis nuo

 • United States: $5,000 - $20,000 USD

 • Canada: $2,500 - $10,000 CAD

 • UK/Ireland: £1,000 - £5,000 GBP

 • Lithuania: €1,000 - €3,000 EUR

 • Poland: 2,500 zl – 5,000 zl

 • Spain: €1,000 - €3,000 EUR

TINKAMUMO REIKALAVIMAI

Visos organizacijos, kurios kreipsis dėl paramos, privalės pateikti teisinius dokumentus, patvirtinančius labdaros organizacijos statusą. Paraiškas gali teikti tik tie asmenys, kuriuos organizacija įgaliojo organizacijos vardu sudaryti teisines sutartis.

„MONAT Gratitude“ nesuteiks dotacijų jokiai organizacijai, kuri diskriminuoja dėl rasės, tautybės arba etninės kilmės, religijos, seksualinės orientacijos, šeiminio statuso, negalios arba kitų įstatymų saugomų savybių.

  Mes NESKIRSIME paramos
 • asmeninės pagalbos tikslais (t. y. nedengsime mokslo išlaidų, neteiksime finansinės paramos, skubios pagalbos ir kt.);

 • organizacijoms, kurios neatleistos nuo mokesčių pagal vidinio pelno kodekso 501(c)(3) skyriaus nuostatas;

 • renginiams, festivaliams, seminarams, konferencijoms arba koncertams;

 • pajėgumų didinimui, administracinėms išlaidoms arba veiklos nuostoliams padengti;

 • politiniams kandidatams ir (arba) jų kampanijoms;

 • lobistams arba mėginantiems padaryti įtaką teisei;

 • labdaros fondams (t. y. investicinio fondo arba nuolatinio savarankiško finansavimo šaltinio įsteigimui);

 • kapitalo didinimui (t. y. pastatų pirkimui arba renovacijai, transporto priemonių arba technologijų įsigijimui arba taisymui).

TINKAMUMO REIKALAVIMAI

PARAIŠKŲ DĖL DOTACIJŲ TEIKIMO PROCESAS

Reikalavimus atitinkančios registruotos ne pelno siekiančios organizacijos turės galimybę teikti paraiškas dotacijoms gauti per „MONAT Gratitude“ dotacijų portalą. Ateinančiais metais turėsite tris galimybes kreiptis dėl dotacijų, o lėšos bus skirstomos pagal gautas dotacijų paraiškas. Dotacijų gavėjai pranešimą el. paštu gaus po kiekvieno paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos ir bus paskelbti el. paštu bei visose @MONATGratitudeOfficial socialinėse paskyrose.

The Process

1

Reikalavimus atitinkančios labdaros organizacijos turės kreiptis ir užsiregistruoti per mūsų „MONAT Gratitude“ portalą. Viskas, pradedant paraiškų pateikimu ir baigiant galutine dotacijų ataskaita, bus vykdoma portale.

2

Paraiškos teikimas. Pareiškėjai pateiks išsamią informaciją apie programą, kuriai jie prašo paramos, įskaitant santrauką apie programą, oficialius dokumentus, aiškiai atspindinčius organizacijos labdaringą statusą, išsamius biudžetus ir poveikio ataskaitas.

3

Po pateikimo pareiškėjai gaus automatinį atsakymą, patvirtinantį, kad jų paraiška buvo gauta. Kai „MONAT Gratitude“ gaus visus prašymus per vieną dotacijos laikotarpį, Tarybos nariai, prieš pateikdami rekomendaciją Direktorių tarybai, kruopščiai patikrins kiekvieną prašymą. Visi pareiškėjai bus informuoti el. paštu, ar jie buvo patvirtinti, ar ne, praėjus maždaug 6–8 savaitėms po kiekvieno paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos.

4

Visos finansavimą gausiančios organizacijos pasibaigus dotacijos skyrimo laikotarpiui turės pasidalyti nuotraukomis, vaizdo įrašais ir (arba) rašytiniais atsiliepimais ir poveikio ataskaita, kurie parodys, kas buvo nuveikta panaudojus finansavimą. Galutinė ataskaita bus pateikiama per internetinį portalą. Kol nebus baigta galutinė ataskaita, papildomas finansavimas nebus galimas.

Paraiškos bus priimamos tokiomis datomis*

 • 2022 m. spalio 3 d. – lapkričio 18 d.
 • 2023 m. vasari 2 d. – marsz 2 d.

*Datos gali keistis, o apie tai bus pranešama el. laišku, taip pat svetainėje ir socialinėje erdvėje, visuose @MONATGratitudeofficial kanaluose.

Turite klausimų?

Susisiekite su „Gratitude“ komanda el. p. [email protected]